Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de zoekbalk gaan Overslaan en naar de navigatie gaan

stage lopen (bpv)

Astrum College bereidt haar studenten voor op een toekomstig beroep. De beroepspraktijk staat daarom in alle opleidingen centraal. Studenten volgen theorielessen, maar doen vooral veel ervaring op in de praktijk. Denk aan het uitvoeren van projecten, excursies of gastlessen en workshops door ervaren mensen uit de praktijk. Een van de belangrijkste onderdelen is de beroepspraktijkvorming (bpv).

We werken bij Astrum College met beroepsgericht onderwijs. In het beroepsgericht onderwijs wordt nadrukkelijk gekeken naar de competenties, een combinatie van kennis, inzicht, houding en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep. Wat studenten kunnen staat centraal. Op deze manier wordt efficiΓ«nt en gericht geschoold. Dit vraagt om flexibel onderwijs en in sommige gevallen individueel maatwerk. De praktijk is binnen onze opleidingen van cruciaal belang. Dit geldt voor onze voltijdsopleidingen, de beroepsopleidende leerweg (BOL), maar zeker ook voor onze opleidingen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Binnen een BBL-opleiding is een student minimaal twintig uur in dienst van het bedrijf of de instelling en volgt daarnaast lessen bij Astrum College.

Onderwijs is mensenwerk dat vraagt om inzet van alle belanghebbende en betrokkenen. Wij hopen dat alle huidige en toekomstige relaties samen met ons verder willen bouwen aan kwalitatief goed beroepsonderwijs, dat flexibel is ingericht en inspeelt op veranderingen. Onderwijs dat aansluit bij de opleidingsvraag van onze student. En onderwijs dat inspeelt op de behoeften van bedrijven en instellingen uit onze regio. 

CONTACTPERSONEN

Handel en commercie

Marcel Baltus
026 363 38 57
m.baltus@astrumcollege.nl 

(International) Marketing & communication specialist

Tineke Nijhof
026 363 38 33
t.nijhof@astrumcollege.nl 

Business services, financiΓ«le beroepen, secretariΓ«le beroepen en recht & arbeid

Wilma van der Sterren
026 363 38 52 
w.vandersterren@astrumcollege.nl 

Horeca, Toerisme & Recreatie

Rien ter Veen
06 45 40 49 69
r.terveen@astrumcollege.nl 

Zorg & Welzijn

Derk Penterman
06 13 93 87 49
d.penterman@roca12.nl 

Evelyn Nispeling
e.nispeling@roca12.nl 

Media & ICT

Marc Gardien
026 363 38 33
m.gardien@astrumcollege.nl 

Veiligheid

Martin Holewijn
06 46 71 82 85
m.holewijn@duloncollege.nl 

Sport & Bewegen

Jean-Paul Poell
06 13 32 09 28
j.poell@astrumcollege.nl 

Maria Schipper
maria.schipper@roca12.nl 

Servicebureau

026 363 38 77