Overslaan en naar de inhoud gaan Skip to footer Skip to search Skip to menu

Stage lopen (bpv)

Astrum College bereidt haar studenten voor op een toekomstig beroep. De beroepspraktijk staat daarom in alle opleidingen centraal. Studenten volgen theorielessen, maar doen vooral veel ervaring op in de praktijk. Denk aan het uitvoeren van projecten, excursies of gastlessen en workshops door ervaren mensen uit de praktijk. Een van de belangrijkste onderdelen is de beroepspraktijkvorming (bpv). Via de knop 'DOWNLOAD GIDS' op deze pagina kan je de bpv-gids inlezen.

We werken bij Astrum College met beroepsgericht onderwijs. In het beroepsgericht onderwijs wordt nadrukkelijk gekeken naar de competenties, een combinatie van kennis, inzicht, houding en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep. Wat studenten kunnen staat centraal. Op deze manier wordt efficiΓ«nt en gericht geschoold. Dit vraagt om flexibel onderwijs en in sommige gevallen individueel maatwerk. De praktijk is binnen onze opleidingen van cruciaal belang. Dit geldt voor onze voltijdsopleidingen, de beroepsopleidende leerweg (BOL), maar zeker ook voor onze opleidingen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Binnen een BBL-opleiding is een student minimaal twintig uur in dienst van het bedrijf of de instelling en volgt daarnaast lessen bij Astrum College.

Onderwijs is mensenwerk dat vraagt om inzet van alle belanghebbende en betrokkenen. Wij hopen dat alle huidige en toekomstige relaties samen met ons verder willen bouwen aan kwalitatief goed beroepsonderwijs, dat flexibel is ingericht en inspeelt op veranderingen. Onderwijs dat aansluit bij de opleidingsvraag van onze student. En onderwijs dat inspeelt op de behoeften van bedrijven en instellingen uit onze regio.Β 

CONTACTPERSONEN

Handel en commercie

Marcel Baltus
026 363 38 57
m.baltus@astrumcollege.nlΒ 

(International) Marketing & communication specialist

Tineke Nijhof
026 363 38 33
t.nijhof@astrumcollege.nlΒ 

Business services, financiΓ«le beroepen, secretariΓ«le beroepen en recht & arbeid

Wilma van der Sterren
026 363 38 52Β 
w.vandersterren@astrumcollege.nlΒ 

Horeca, Toerisme & Recreatie

Rien ter Veen
06 45 40 49 69
r.terveen@astrumcollege.nlΒ 

Zorg & Welzijn

Derk Penterman
06 13 93 87 49
d.penterman@roca12.nlΒ 

Evelyn Nispeling
e.nispeling@roca12.nlΒ 

Media & ICT

Marc Gardien
026 363 38 33
m.gardien@astrumcollege.nlΒ 

Veiligheid

Martin Holewijn
06 46 71 82 85
m.holewijn@duloncollege.nlΒ 

Sport & Bewegen

Jean-Paul Poell
06 13 32 09 28
j.poell@astrumcollege.nlΒ 

Maria Schipper
maria.schipper@roca12.nlΒ 

Servicebureau

026 363 38 77