Overslaan en naar de inhoud gaan Skip to footer Skip to search Skip to menu

Beroepspraktijkvorming (BPV) Astrum College

Bij Astrum College bereiden we onze studenten voor op een toekomstig beroep. De beroepspraktijk staat daarom in alle opleidingen centraal. Studenten volgen theorielessen, maar doen vooral veel ervaring op in de praktijk. Denk aan het uitvoeren van projecten, excursies of gastlessen en workshops door ervaren mensen uit de praktijk. Een van de belangrijkste onderdelen is de beroepspraktijkvorming (bpv).

We werken bij Astrum College met beroepsgericht onderwijs. In het beroepsgericht onderwijs wordt nadrukkelijk gekeken naar de competenties, een combinatie van kennis, inzicht, houding en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep. Wat studenten kunnen staat centraal. Op deze manier wordt efficiΓ«nt en gericht geschoold. Dit vraagt om flexibel onderwijs en in sommige gevallen individueel maatwerk. De praktijk is binnen onze opleidingen van cruciaal belang. Dit geldt voor onze voltijdsopleidingen, de beroepsopleidende leerweg (BOL), maar zeker ook voor onze opleidingen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Binnen een BBL-opleiding is een student minimaal twintig uur in dienst van het bedrijf of de instelling en volgt daarnaast lessen bij Astrum College.

Onderwijs is mensenwerk dat vraagt om inzet van alle belanghebbende en betrokkenen. Wij hopen dat alle huidige en toekomstige relaties samen met ons verder willen bouwen aan kwalitatief goed beroepsonderwijs, dat flexibel is ingericht en inspeelt op veranderingen. Onderwijs dat aansluit bij de opleidingsvraag van onze student. En onderwijs dat inspeelt op de behoeften van bedrijven en instellingen uit onze regio.

BPV-GIDS Β 

Er is een gids samengesteld bestemd voor studenten en bedrijven die voorzien in een bpv-plaats voor onze studenten. De bpv-gids probeert antwoord te geven op vragen die kunnen rijzen tijdens zowel de voorbereiding als de uitvoering van de bpv. In deze gids zijn achterin ook de contactgegevens van de bpv-coΓΆrdinatoren terug te vinden. Via de knop 'DOWNLOAD GIDS' op deze pagina kan je de bpv-gids inlezen.Β