Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de zoekbalk gaan Overslaan en naar de navigatie gaan

onderwijs en kwaliteit

ROC A12 (waar Dulon College, Astrum College en Technova College onderdeel van zijn) bewaakt samen met het College van Bestuur de kwaliteit van haar onderwijs. Dit doen we onder meer door het regelmatig uitvoeren van audits (kwaliteitsonderzoeken) en enquΓͺtes.

ZORG VOOR DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS IS VANZELFSPREKEND, WANT ALLEEN DAN HALEN WE HET BESTE UIT DE STUDENT!

INSPECTIE EN ONDERWIJSKWALITEIT

De Onderwijsinspectie onderzoekt de kwaliteit van het onderwijs in Nederland, zo ook bij ROC A12. Eens in de drie jaar onderzoekt de inspectie of het onderwijs voldoet aan landelijke criteria. Wanneer er verbeterpunten worden gevonden, krijgt de instelling tijd om verbeteringen door te voeren, waarna een her inspectie plaatsvindt. Benieuwd naar de onderzoeksresultaten van de inspectie over ROC A12? Op de website van de Onderwijsinspectie kan je de meest actuele resultaten en rapportages inzien.

OER: onderwijs- en examenregeling

De afkorting OER staat voor onderwijs- en examenregeling. In de OER staan regels en afsrpoken rondom onderwijs, examinering en diplomering geldend voor je hele opleiding. Alle informatie over de OER en de OER van jouw opleiding vind je hier.

KLACHTEN

Het onderwijs van ROC A12 wordt gevormd door onze onderwijsteams. Teams bestaande uit betrokken en enthousiaste docenten zijn verantwoordelijk voor hun studenten/cursisten vanaf de plaatsing tot en met het bereiken van het gewenste niveau of het behaalde diploma. Het kan natuurlijk gebeuren dat bepaalde zaken niet naar tevredenheid verlopen. In dat geval gaan we met elkaar in gesprek. Komen we er samen niet uit en dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dienen. 

Meer weten? Kijk dan op onze pagina klachtenprocedure.

STUDENTENSTATUUT

Elk ROC is volgens artikel 7.4.8 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (hierna: WEB) verplicht een studentenstatuut te hebben waarin de rechten en plichten van de studenten zijn opgenomen. Denk hierbij aan regels over toelating en inschrijving, gedrag, verzuim, schorsing en verwijdering van studenten en de beschrijving van procedures ter bescherming van de rechten van studenten in geval van klachten en geschillen. 

De rechten en plichten, die alleen in een specifieke opleiding gelden, staan in de onderwijs- en examenregeling (OER) van de betreffende opleiding. Het studentenstatuut geeft informatie over wat de student van de school mag verwachten en wat de school van de student mag verwachten.