Passend onderwijs

Met ingang van augustus 2014 is er in Nederland sprake van Passend Onderwijs. Met de invoering van passend onderwijs wordt de landelijke indicatiestelling voor leerlinggebonden financiering (lgf) afgeschaft. Mbo-instellingen zijn vanaf dan zelf verantwoordelijk voor het organiseren en vormgeven van hun eigen ondersteuningsaanbod. 

Het mbo kent geen speciaal onderwijs, maar het mbo kent wel een zorgplicht, die verankerd is in de Wet gelijke behandeling (Wgbh/cz). Mbo-instellingen zijn verplicht voor iedere deelnemer (student) met een beperking doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij het een onevenredige belasting vormt voor de instelling.

De school wil aan die zorgplicht voldoen en stelt dat extra ondersteuning niet alleen van toepassing is op studenten met een beperking, maar voor elke student, die met wat extra hulp, passend binnen het ondersteuningsaanbod van de school, het onderwijs kan volgen en afsluiten met een diploma. Om aan bovenstaande te kunnen voldoen heeft de school een zorgstructuur ingericht en een onderwijszorgplan opgesteld. 

Meer weten over onze missie en beleid op het gebied van Passend Onderwijs? Kijk dan op de website van ROC A12

Studiebegeleiding

Wij houden rekening met individuele wensen en behoeften van studenten. Zo bieden wij bijvoorbeeld extra ondersteuning tijdens je opleiding, wanneer nodig.

Lees hier meer...