Palliatieve Zorg (Basis)

Bent u een verzorgende of woonzorgbegeleider met een mbo-diploma niveau 3 en wilt u zich verder bekwamen? Astrum College biedt een Basistraining Palliatieve Zorg voor verzorgenden en begeleiders aan.

Korte omschrijving scholing

Deze training besteedt aandacht aan uw rol bij het lichamelijk, psychosociaal en spiritueel welzijn van de zorgvrager en begeleiding van hun naasten. Er is dus zowel aandacht voor communicatie, het proces van rouw en afscheid, als voor het ‘natuurlijk’ sterven, palliatieve sedatie en euthanasie. U krijgt les over de meest voorkomende lichamelijke zorgproblemen (delier, dyspnoe, gewichtsverlies en gebrek aan eetlust, klachten van de mond, misselijkheid en braken, obstipatie, pijn, uitdroging en vermoeidheid).
Wat kunt u doen, dan wel betekenen voor de zorgvrager – en hun naasten – die palliatieve zorg nodig heeft? U leert uw observaties of ‘niet-pluis-gevoel’ te verwoorden aan de andere zorgverleners.

Duur

4 dagdelen van 3 uur

Kosten

€ 270,- inclusief lesmateriaal. BTW is niet van toepassing.

Examen en certificering

Na volledige deelname ontvang je een verklaring van deelname.

Overige informatie

Startdatum in overleg te bepalen bij minimaal 8 deelnemers. Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden.