Verzorgende IG

Verzorgende IG (BOL) - Velp

Aanmelden

Iets voor jou?

Je bent begripvol, praktisch ingesteld en helpt graag andere mensen. Je kunt goed begeleiden, weet van aanpakken en tegelijkertijd houd je rekening met de wens van de zorgvrager.

De opleiding Verzorgende IG 

Tijdens de opleiding leer je zorg en ondersteuning bieden aan mensen met verschillende achtergronden; van pasgeborenen tot ouderen, langdurig zieken en mensen met een handicap. Je start de opleiding breed zodat jij met verschillende werkvelden en doelgroepen kennismaakt. Vervolgens verdiep jij je in een van de volgende branches: 

  • Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 
  • Gehandicaptenzorg (GHZ) 
  • Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) 
  • Kraamzorg (KZ) 

Je werkt aan je sociale vaardigheden zodat je cliënten kan bijstaan op emotioneel vlak en goed functioneert in de omgang met collega’s. Wensen en behoeften van cliënten leer je vakkundig in kaart brengen waardoor jij voor hen een prettige leefomgeving kunt creëren. Jij leert zorg bieden op basis van het zorgplan en volgens de beroepscode. Je overlegt met andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Je leert hoe te handelen in moeilijke situaties en je geeft voorlichting en advies. Na de opleiding ben jij bevoegd om verpleegtechnische handelingen uit te voeren. 

De BOL-opleidingen Verzorgende, Begeleider Gehandicaptenzorg, Begeleider Specifieke Doelgroepen, Pedagogisch MedeWerker Kinderopvang en Onderwijsassistent starten in een gezamenlijk verbindingsjaar. Na dit jaar kies je een definitieve opleidingsrichting. 

Jouw carrière 

Als verzorgende kun je, afhankelijk van welke richting je kiest, in vele werkvelden aan de slag. Dit kan zijn in een verpleeg- en verzorgingshuis, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, kraamzorg of gehandicaptenzorg. Over het algemeen verleen je individuele zorg, maar de zorg kan ook uitgaan naar een groepje mensen, bijvoorbeeld in een kleinschalige woonomgeving. 

Traject op maat

Een traject ‘op maat’ is individueel opgesteld en hangt nauw samen met al eerder opgedane (werk)ervaring of een behaald diploma. Voor de maatwerktrajecten vindt een intakeprocedure plaats om toelating vast te stellen. Je hebt net als bij een BBL-opleiding een leerarbeidsovereenkomst nodig. De duur van deze opleiding varieert van 12 tot 24 maanden. 

Doorleren? 

Na deze opleiding is er een maatwerktraject mogelijk om een niveau 4 diploma Verpleegkunde of Welzijn te behalen.

 

Studie in Cijfers Verzorgende IG BOL-3

Studie in Cijfers

In Studie in Cijfers staat informatie over jouw opleiding en de kans op een baan en stage in jouw regio, naast het landelijk gemiddelde. Samengesteld door SBB. SBB gebruikt hiervoor eigen informatie en gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de landelijke jongerenorganisatie JOB.

Studie in Cijfers Verzorgende IG BOL

Zorg & Technologie

Studenten Astrum College leren werken met nieuwste zorgsystemen

Zorg & Technologie

Bij het Astrum College komen Zorg & Technologie samen in de opleiding. Zo ben jij klaar voor de toekomst!

Meer info