Overslaan en naar de inhoud gaan Skip to footer Skip to search Skip to menu

Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg

Wil jij dit schooljaar (2023-2024) nog starten met deze BBL-opleiding. Meld je dan hier aan.

Wil je je aanmelden voor volgend schooljaar? Klik dan op aan de rechterkant van deze pagina op de knop 'aanmelden'.

DE OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER MAATSCHAPPELIJKE ZORG 

Tijdens je opleiding leer je (tijdelijk of permanent) ondersteuning, begeleiding en zorg bieden aan cliënten van alle leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en/of meervoudige beperking. Sommigen van hen hebben psychische- of gedragsproblemen. Je leert problemen (her)kennen en hoe je samen met de cliënt of zijn familie een persoonlijk plan coördineert en regisseert. Je krijgt les in sociaal-agogische vaardigheden (veranderingsprocessen bij mensen) en ontwikkelingspsychologie. Ook methodisch begeleiden van cliënten komt aan bod, evenals het vak persoonlijke verzorging. 
Ook krijg je les in communiceren en is er aandacht voor activiteiten als sport en spel, muziek, drama en beeldend vormen. Je leert vraaggericht te werken. En daarbij efficiënt, milieubewust en ergonomisch verantwoord je taken uit te voeren. Je ontwikkelt de kennis, vaardigheden en juiste beroepshouding die nodig zijn om in een coördinerende rol je functie deskundig uit te voeren, o.a. door oplossingsgericht te leren werken. Daarbij is het belangrijk dat je feedback- en reflectievaardigheden kunt toepassen.  

JOUW CARRIÈRE 

Met dit diploma kun je aan de slag als persoonlijk begeleider, groepsleider of als coördinerend begeleider. Je kunt gaan werken in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd in onder meer de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en maatschappelijke opvang. Welzijnsinstellingen, justitiële instellingen en asielzoekcentra. 

Je begeleidt cliënten van alle leeftijden met één of meerdere beperkingen, die soms complex van aard zijn. De beperking kan verstandelijk, lichamelijk, zintuigelijk of een combinatie daarvan zijn. Cliënten kunnen naast hun (verstandelijke) beperking ook gedragsproblemen hebben. Jij biedt ondersteunende, activerende zorg en begeleiding en je voert coördinerende taken uit. Hierbij stuur je ook collega's aan. 

Je schrijft het ondersteuningsplan en voert gesprekken met collega's en/of deskundigen. Daarin staat beschreven welke activiteiten de cliënt moet uitvoeren om zijn doelen te bereiken. Je streeft ernaar om de cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen omgeving en als lid van de samenleving. 

KIES JIJ VOOR BBL?  

Er wordt van je verwacht dat je een werkplek hebt binnen het werkveld gerelateerd aan de opleiding. Op het moment dat de opleiding start ben je daar minimaal 3 maanden werkzaam. 

Met dit diploma kun je doorstromen naar het hbo. Bijvoorbeeld hbo-Verpleegkunde, hbo-Psychologie of hbo-Social Work. 

FACT & FIGURES

Lees hier alle handige facts & figures over jouw opleiding. Je vindt hier informatie over de opbouw van de leerjaren, vakken en extra info.

Meeloopdagen

Nieuwsgierig hoe het is om bij Astrum College te studeren? Loop een dagje mee!

Meer informatie

Benieuwd naar onze open dagen? Klik hier voor meer informatie.

Meer info