Begeleider gehandicaptenzorg Velp

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (BOL) - Velp

Aanmelden

VOOR DIT SCHOOLJAAR KAN JE JE NOG AANMELDEN VIA DEZE PAGINA. VANAF VOLGEND SCHOOLJAAR (2022-2023) GAAT DEZE OPLEIDING VERDER ONDER DE NAAM PERSOONLIJK BEGELEIDER MAATSCHAPPELIJKE ZORG 

> Meer informatie en aanmelden schooljaar 2022-2023

Iets voor jou?

Jij bent betrokken, integer, assertief en leidend. Je staat sterk in je schoenen, kunt goed omgaan met lastige situaties en je kunt je goed verplaatsen in een ander.  

DE OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

Tijdens je opleiding bied je ondersteuning aan cliënten van alle leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en/of meervoudige beperking. Sommige van hen hebben psychische-, of gedragsproblemen. Je leert hoe je samen met de cliënt of zijn familie een persoonlijk plan coördineert en regiseert. Je krijgt les in sociaal-agogische vaardigheden (veranderingsprocessen bij mensen) en ontwikkelingspsychologie. Ook methodisch begeleiden van cliënten komt aan bod, evenals het vak persoonlijke verzorging.

Ook krijg je les in communiceren met deze bijzondere doelgroep. Daarnaast is er aandacht voor activiteiten als sport en spel, muziek, drama en beeldend vormen. Je leert vraaggericht te werken. En daarbij efficiënt, milieubewust en ergonomisch verantwoord je taken uit te voeren. 
Je ontwikkelt de kennis, vaardigheden en juiste beroepshouding die nodig zijn om in een coördinerende rol je functie deskundig uit te voeren, o.a. door oplossingsgericht te leren werken. Daarbij is het belangrijk dat je feedback- en reflectievaardigheden kunt toepassen. 

Een groot deel van de opleiding werk je in de praktijk, zodat jij al veel ervaring hebt als je de opleiding hebt voltooid.

JOUW CARRIÈRE

Met dit diploma kun je aan de slag als persoonlijk begeleider, groepsleider of als coördinerend begeleider. Je begeleidt cliënten van alle leeftijden met een of meerdere beperkingen, die soms complex van aard zijn. De beperking kan verstandelijk, lichamelijk, zintuigelijk of een combinatie daarvan zijn. Cliënten kunnen naast hun (verstandelijke) beperking ook gedragsproblemen hebben. Jij biedt ondersteunende, activerende zorg en begeleiding en je voert coördinerende taken uit. Hierbij stuur je ook collega's aan.

Doorleren?

Met dit diploma kun je doorstromen naar het hbo. Bijvoorbeeld hbo-Verpleegkunde of hbo- Social Work.

Voor de opleidingen Begeleider Gehandicaptenzorg, Begeleider Specifieke Doelgroepen, Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg en Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen wordt het Basisdeel gezamenlijk aangeboden.

Jij leert professionele hulp bieden aan cliënten met één of meerdere beperkingen

Studie in Cijfers Maatschappelijke Zorg BOL-4

Studie in Cijfers

In Studie in Cijfers staat informatie over jouw opleiding en de kans op een baan en stage in jouw regio, naast het landelijk gemiddelde. Samengesteld door SBB. SBB gebruikt hiervoor eigen informatie en gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de landelijke jongerenorganisatie JOB.

Studie in Cijfers Maatschappelijke Zorg BOL

Zorg & Technologie

Studenten Astrum College leren werken met nieuwste zorgsystemen

Zorg & Technologie

Bij het Astrum College komen Zorg & Technologie samen in de opleiding. Zo ben jij klaar voor de toekomst!

Meer info