Maskers van aardewerk geschilderd in felle kleuren hangend aan een kapstok.

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (BBL) - Velp

Aanmelden

Iets voor jou?

Jij bent betrokken, integer en verzorgend. Je staat sterk in je schoenen, kunt goed omgaan met lastige situaties en je kunt je goed verplaatsen in een ander.  

DE OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

Tijdens je opleiding leer je hulp bieden aan cliënten van alle leeftijden met een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke en/of meervoudige beperking en aan cliënten met psychische-, psychosociale- of gedragsproblematiek. Zo krijg je les in sociaal-agogische vaardigheden (veranderingsprocessen bij mensen) en ontwikkelingspsychologie. Ook methodisch begeleiden van cliënten komt aan bod, evenals het vak persoonlijke verzorging.

Naast deze vakken krijg je les in anatomie, fysiologie, leer je EHBO toepassen en medicijnen uitdelen. Je ontwikkelt de kennis, vaardigheden en juiste beroepshouding die nodig zijn om het beroep vakkundig uit te voeren. De voorschriften op het gebied van gezondheid, hygiëne, veiligheid, arbo en milieu komen aan bod en je leert feedback- en reflectievaardigheden toepassen. Je volgt theorievakken en er is aandacht voor activiteiten als sport en spel, muziek, drama en beeldend vormen.

Een groot deel van de opleiding werk je in de praktijk, zodat jij al veel ervaring hebt als je de opleiding hebt voltooid.

JOUW CARRIÈRE

Met dit diploma kun je aan de slag als begeleider, groepsleider of als coördinerend begeleider. Je begeleidt cliënten van alle leeftijden met een of meerdere beperkingen, die soms complex van aard zijn. De beperking kan verstandelijk, lichamelijk, zintuigelijk of een combinatie daarvan zijn. Cliënten kunnen naast hun (verstandelijke) beperking ook gedragsproblemen hebben. Jij biedt ondersteunende, activerende zorg en begeleiding en je voert coördinerende taken uit.

Doorleren?

Met dit diploma kun je doorstromen naar het hbo. Bijvoorbeeld hbo-Verpleegkunde of hbo- Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Voor de opleidingen Begeleider Gehandicaptenzorg, Begeleider Specifieke Doelgroepen, Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg en Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen wordt het Basisdeel gezamenlijk aangeboden.

Jij leert professionele hulp bieden aan cliënten met één of meerdere beperkingen
Maskers van aardewerk geschilderd in felle kleuren hangend aan een kapstok.

Zorg & Welzijn

Niet gevonden wat je zocht?
Bekijk onze andere Zorg & Welzijn-opleidingen.

Bekijk opleidingen

Bijsluiter