Onderwijsassistent Velp

Onderwijsassistent (BOL) - Velp

Aanmelden

Iets voor jou?

Jij wilt graag werken met kinderen en jongeren. Jij staat sterk in je schoenen, bent flexibel, sociaalvaardig en je kunt goed begeleiden en samenwerken. 

Het is belangrijk dat je een actieve houding hebt, initiatief durft te nemen en kinderen graag iets wilt leren. Voor deze opleiding is geen specifiek vakkenpakket vereist. Goede beheerding vande Nederlandse taal en rekenvaardigheden zijn een voordeel.

De opleiding Onderwijsassistent

Jij leert hoe je leerlingen kunt begeleiden en activiteiten bedenkt en uitvoert. Vakken als pedagogiek en didactiek komen aan bod, maar ook taal, rekenen, schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Jij leert perfect plannen en rapporteren. Je volgt theorievakken en workshops, waarbij je individueel en met medestudenten opdrachten uitvoert. Een groot deel van je opleiding loop je stage en werk je aan praktijkopdrachten. Op deze manier word jij een veelzijdige, onmisbare kracht in de klas. 

Jij wordt een veelzijdige, onmisbare kracht in de klas!

Jouw carrière 

Als onderwijsassistent kun je aan de slag bij een basisschool, in het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. Het speciaal onderwijs richt zich op leerlingen met een handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Je werkt vaak individeel met leerlingen of groepjes leerlingen. Binnen een school kun je als vaste assistent aan één klas worden toegewezen of bij verschillende groepen worden ingezet. Als onderwijsassistent maak je deel uit van een team. Je wordt begeleid door een leraar en bent verantwoordelijk voor de taken die je zelf uitvoert. Jouw werk kan bestaan uit de volgende activiteiten: 

  • Je observeert leerlingen en als je problemen signaleert bespreek je dit met de groepsleerkracht. 
  • Je geeft leerlingen instructie bij verschillende vakgebieden. 
  • Je helpt bij het organiseren van diverse activiteiten. 
  • Je kijkt gemaakt werk na en verwerkt gegevens van leerlingen. 
  • Je houdt toezicht bij het buiten spelen. 
  • Je helpt leerlingen met lezen en rekenen op hun niveau.
  • Je bevordert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen. 
     

Doorleren? 

Deze opleiding vormt een goede basis voor een vervolgopleiding aan de pabo, lerarenopleiding of een pedagogische studie.

Studie in Cijfers Pedagogisch werk BOL-4

Studie in Cijfers

In Studie in Cijfers staat informatie over jouw opleiding en de kans op een baan en stage in jouw regio, naast het landelijk gemiddelde. Samengesteld door SBB. SBB gebruikt hiervoor eigen informatie en gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de landelijke jongerenorganisatie JOB.

Studie in Cijfers Pedagogisch werk BOL