Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de zoekbalk gaan Overslaan en naar de navigatie gaan

gezonde school

Astrum College streeft ernaar de gezondheid en ontwikkeling van studenten te bevorderen door een gezonde en veilige omgeving te bieden. Wij ontmoedigen roken, verbieden het gebruik van alcohol en spannen ons in om pesten te voorkomen. Daarnaast stimuleren we gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. Ook bieden we een duurzame omgeving met veel groen, weinig zwerfafval en met aandacht voor afvalscheiding.

In dit kader worden gezondheidsbevordering en –preventie aangepakt in een breder perspectief. We hebben een integraal schoolgezondheidsbeleid waarin aandacht is voor een goede educatie over gezonde en duurzame voeding, een gezond en veilig schoolklimaat, een helder voedingsbeleid en het stimuleren van sport en bewegen. Dit alles in samenspraak met studenten, de onderwijsteams en het management.

Met betrekking tot het onderdeel β€œvoeding” wordt ons beleid onder andere zichtbaar doordat we de naam van β€œGezonde school” hebben, waarbij we een omgeving bieden waar gezond eten en drinken gemakkelijk en vanzelfsprekend is.

VOEDING

We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en de automaten gezond is en dat de uitstraling hiervan zichtbaar is. Op onze school leren de studenten over gezonde voeding en het maken van keuzes hierin. In de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Eetomgevingen voor Scholen die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze tot een makkelijke keuze. Dit blijkt uit verschillende onderdelen:

  • De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze:

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten.

  • De kantine stimuleert het maken van betere keuzes

Dat doen we doordat er op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod en in de automaten alleen betere keuzes staan. Ook als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes.

  • De kantine stimuleert water drinken

In onze kantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden in de automaten en in de kantine flesjes water en bij de catering staan gratis kannen met water. Ook is er een watertappunt gerealiseerd.

ONZE AMBITIE

Wij hebben het predicaat β€œGezonde School” en onze ambitie is om dit schooljaar de beoordeling β€œZilveren kantine” te behalen. Wij hebben de zilveren schaal al in ontvangst mogen nemen. Voor de Zilveren schaal moeten we voldoen aan de volgende eisen:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes.
  • We bieden minstens verse groente of fruit aan.
  • De presentatie in de kantine stimuleert het maken van een betere keuze.

ASTRUM COLLEGE WERKT STRUCTUREEL AAN EEN GEZONDE SCHOOLKANTINE

Samen met onze cateraar brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine en in de automaten in kaart met de Kantinescan van het Voedingscentrum. De uitkomsten hiervan rapporteren we aan de directie. Wij blijven de kantine nog verder ontwikkelen tot een uitnodigende, toegankelijke plek voor studenten.

  • Op het buitenterrein hebben wij een gezond schoolplein, ruimte om te verblijven in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Tijdens Γ©n na schooltijd.  
  • Er zijn ook een aantal zaken binnen ons beleid die wij ontmoedigen. Wij verkopen geen energydranken in de automaten of de kantine.
  • Vanaf 1 augustus 2020 zijn wij een volledig rookvrije school.  
Pauline Satter
Lid college van bestuur COG
COG vindt de gezondheid van haar medewerkers, studenten en leerlingen enorm belangrijk. Daarom willen we zorgen dat medewerkers, studenten en leerlingen zo gezond mogelijk zijn Γ©n blijven. Een rookvrije werkplek is daarvoor van essentieel belang.