Gezonde school kantine Astrum College

Gezonde School

Als Astrum College vinden wij het belangrijk dat de school bijdraagt aan de gezondheid en ontwikkeling van de studenten. Wij streven er naar een gezonde en veilige omgeving te creëren voor studenten op diverse gebieden: wij ontmoedigen het roken, gebruik van alcohol is verboden, wij spannen ons in om pesten te voorkomen en we stimuleren studenten om gezonde voeding te gebruiken en voldoende te bewegen. Daarnaast bieden we een duurzame omgeving met veel groen, weinig zwerfafval en met aandacht voor afvalscheiding.

In dit kader worden gezondheidsbevordering en –preventie aangepakt in een breder perspectief. We hebben een integraal schoolgezondheidsbeleid waarin aandacht is voor een goede educatie over gezonde en duurzame voeding, een gezond en veilig schoolklimaat, een helder voedingsbeleid en het stimuleren van sport en bewegen. Dit alles in samenspraak met studenten, de onderwijsteams en het management.

Met betrekking tot het onderdeel “Voeding” wordt ons beleid onder andere zichtbaar doordat we de naam van “Gezonde school” hebben, waarbij we een omgeving bieden waar gezond eten en drinken gemakkelijk en vanzelfsprekend is.

Voeding

We vinden het belangrijk dat het aanbod in de kantine en de automaten gezond is en dat de uitstraling hiervan zichtbaar is. Op onze school leren de studenten over gezonde voeding en het maken van keuzes hierin. In de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze tot een makkelijke keuze. Dit blijkt uit verschillende onderdelen:

  • De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze:

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten.

  • De kantine stimuleert het maken van betere keuzes

Dat doen we door het volgende uit te stralen:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
  3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes 
  • De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden in de automaten en in de kantine flesjes water en bij de catering staan gratis kannen met water.

Onze ambitie

Wij hebben het predicaat “Gezonde School” en onze ambitie is om dit schooljaar de beoordeling “Zilveren kantine” te behalen. Wij hebben de zilveren schaal al in ontvangst mogen nemen. Voor de Zilveren schaal moeten we voldoen aan de volgende eisen:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes.
  • We bieden minstens verse groente of fruit aan.
  • De presentatie in de kantine stimuleert het maken van een betere keuze.

Het Astrum College werkt structureel aan een gezonde schoolkantine

Samen met onze cateraar brengen wij ieder jaar het aanbod in de kantine en in de automaten in kaart met de Kantinescan van het Voedingscentrum. De uitkomsten hiervan rapporteren we aan de directie.

Wij bieden in elke productgroep minstens één betere keuze aan. Op de opvallende plaatsen liggen de betere keuzes. Er wordt water aangeboden bij de catering en wij zijn bezig met het ontwikkelen van een waterpunt in de kantine en stimuleren daarmee het water drinken. Wij blijven de kantine nog verder ontwikkelen tot een uitnodigende, toegankelijke plek voor studenten.

Op het buitenterrein hebben wij een gezond schoolplein, ruimte om te verblijven in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Tijdens én na schooltijd. 

Er zijn ook een aantal zaken binnen ons beleid die wij ontmoedigen. Wij verkopen geen energydranken in de automaten of de kantine. Vanaf 1 augustus 2020 zijn wij een volledig rookvrije school. 

COG vindt de gezondheid van haar medewerkers, studenten en leerlingen enorm belangrijk. “Daarom willen we zorgen dat medewerkers, studenten en leerlingen zo gezond mogelijk zijn én blijven”, zegt Pauline Satter, lid college van bestuur COG. Een rookvrije werkplek is daarvoor van essentieel belang.