Capaciteitentest (AMN-talentenscan)

Kandidaten en werkgevers die de capaciteiten en persoonlijke kenmerken van zichzelf en potentiele werknemers in de zorg- en welzijnssector willen meten/scannen.

Korte omschrijving AMN-talentenscan

De AMN-Talentscan meet de capaciteiten en de persoonlijkheid van de kandidaat. Van daaruit worden ook conclusies getrokken over gebieden die van toepassing zijn in de coaching zoals: leerintelligentie, logisch redeneren, dynamiek, werkhouding, zelfredzaamheid en competenties.

De resultaten op capaciteiten geven aan in hoeverre de kandidaat aanleg heeft om verschillende vaardigheden te kunnen ontwikkelen. De volgende factoren worden gemeten: numerieke aanleg, verbale aanleg, redeneervermogen, evaluatievermogen en ruimtelijk inzicht.

Persoonlijkheid wordt gemeten met de factoren van "The big five": stabiliteit, extraversie, altruïsme, zorgvuldigheid en openheid. Daarnaast wordt de factor intrinsieke motivatie gemeten. Dit persoonlijkheidsmodel is een belangrijke voorspeller voor de mate van succes in studie en werk.

Duur

1,5 - 2 uur digitaal

Kosten

€ 125,- inclusief BTW en nabespreking van 30 minuten.

Overige informatie

AMN-talentenscan kan op verzoek aangevraagd worden.