Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de zoekbalk gaan Overslaan en naar de navigatie gaan

bol en bbl

Het mbo kent BOL- en BBL-opleidingen maar wat is eigenlijk het verschil? En hoe zitten de opleidingen in elkaar? Dat lees je op deze pagina.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN BOL EN BBL?

De beroeps opleidende leerweg (BOL) houdt in dat je volledig dagonderwijs volgt. Dat wil niet zeggen, dat je elke week in de schoolbanken zit. Integendeel! De BOL-trajecten kenmerken zich door veel leren in de praktijk. Je gaat op excursies, we nodigen gastdocenten uit, bezoeken bedrijven en werken met simulaties. 

BBL staat voor de beroeps begeleidende leerweg. Dat houdt in dat je meestal één dag in de week naar school gaat en daarnaast minimaal 20 uur per week werkt.

HOE ZIT DE OPLEIDING IN ELKAAR?

Een opleiding bestaat uit leertaken en ondersteunend onderwijs (lessen, workshops, computeropdrachten, vaardigheidstrainingen, e.d.). Een leertaak is een praktijkgerichte opdracht waar kennis, vaardigheden en beroepshouding (competenties) kunnen worden ontwikkeld. Voor elke opleiding is er een kwalificatiedossier. In een kwalificatiedossier staat de beroepsbeschrijving van je beroep. Kerntaken, werkprocessen en competenties vormen samen die beroepsbeschrijving. 

De kerntaken bestaan uit werkprocessen. Bij elk werkproces is aangegeven welke competenties voor de uitvoering hiervan nodig zijn. Wanneer alle werkprocessen en competenties voldoende ontwikkeld zijn dan ben je klaar voor de proeve van bekwaamheid, die kan leiden tot het diploma en waarin je laat zien dat je op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar werkt. 

Je kunt bij een BOL- of BBL-opleiding in verschillende niveaus instromen, afhankelijk van je vooropleiding. Een deel van een BOL of BBL-opleiding bestaat uit de beroepspraktijkvorming. 

WAT HOUDT TEGEMOETKOMING DEELTIJDERS IN?

Als je een vmbo-t, havo- of vwo-deeltijd opleiding in het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) volgt, kan je voor een tegemoetkoming deeltijders in aanmerking komen. Dit geldt ook als je 30 jaar of ouder bent en een voltijd opleiding vmbo-t, havo of vwo in het vavo volgt. Tegemoetkoming deeltijders kan aangevraagd worden via duo.nl

WAT KOST EEN BOL- EN EEN BBL-OPLEIDING?

Voor BOL- en BBL-opleidingen moet je rekenen op:

  • Lesgeld (BOL in geval 18 jaar of ouder), dat aan het Ministerie van O en W betaald moet worden. Zie voor meer informatie duo.nl.
  • Cursusgeld (BBL in geval van 18 jaar of ouder) dat middels een factuur door school geïnd wordt en aan het ministerie afgedragen.
  • Kosten van het lesmateriaal zoals boeken, kopieën etc.
  • Eventuele reiskosten naar het stageadres.
  • De student- of deelnemersbijdragen (deze bijdrage is bestemd voor zaken die niet door het Rijk gesubsidieerd worden en die rechtstreeks ten goede komen aan de student/deelnemer. 

WAT IS EEN PRAKTIJKOVEREENKOMST?

Elke BBL-student heeft een praktijkovereenkomst met een bedrijf, school en kenniscentrum (www.s-bb.nl) Studenten die voor 1 december van het lopende schooljaar nog geen erkend leerbedrijf hebben gevonden, hebben de mogelijkheid de opleiding als BOL-traject te vervolgen.