Training Examinatoren

Gediplomeerde verzorgende, verpleegkundigen en begeleiders die werkzaam zijn als assessoren.

Korte omschrijving scholing

Na afloop van de training kunt u:

 • Een examen van het Consortium interpreteren
 • De begrippen complexiteit, sturing en verantwoordelijkheid binnen de examinering toepassen
 • De criteria onvoldoende, voldoende of goed hanteren
 • Een onderbouwing schrijven van een werkproces volgens de geldende beoordelingscriteria
 • Weet u hoe een examengesprek uitgevoerd wordt

De inhoud en de werkvormen van de training zijn geënt op de onderwijsvisie van het Astrum College BBL Zorg & Welzijn de visie op de competenties van een examinator in de praktijk.

Inhoud van de training

 • Behandelen examenmateriaal
 • Beoordelen aan de hand van de VROEG-WACKER-methode
 • Het eenduidig toepassen van beoordelingscriteria volgens geldende afspraken en procedures
 • Het objectief schrijven van een onderbouwing bij een examen
 • Op de hoogte zijn van de rol en taken bij een examengesprek/assessmentgesprek
 • Het evalueren van het beoordelingsproces

Duur

2 dagdelen van 3 uur

Kosten

€ 140,- inclusief lesmateriaal. BTW is niet van toepassing.

Examen en certificering

Na volledige deelname ontvang je een verklaring van deelname.

Overige informatie

Startdatum in overleg te bepalen bij minimaal 8 deelnemers. Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden.