Stage lopen BPV

Stage lopen (bpv)

Het Astrum College bereidt haar studenten voor op een toekomstig beroep. De beroepspraktijk staat daarom in alle opleidingen centraal. Studenten volgen theorielessen, maar doen vooral veel ervaring op in de praktijk. Denk aan het uitvoeren van projecten, excursies of gastlessen en workshops door ervaren mensen uit de praktijk. Een van de belangrijkste onderdelen vormt de beroepspraktijkvorming (bpv). Via deze link kan je de bpv-gids inlezen.

We werken bij het Astrum College met beroepsgericht onderwijs. In het beroepsgericht onderwijs wordt nadrukkelijk gekeken naar de competenties, een combinatie van kennis, inzicht, houding en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep. Wat studenten kunnen staat centraal. Op deze manier wordt efficiënt en gericht geschoold. Dit vraagt om flexibel onderwijs en in sommige gevallen individueel maatwerk. De praktijk is binnen onze opleidingen van cruciaal belang. Dit geldt voor onze voltijdsopleidingen, de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL), maar zeker ook voor onze opleidingen via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Binnen een BBL-opleiding is een student minimaal twintig uur in dienst van het bedrijf of de instelling en volgt daarnaast lessen bij het Astrum College.

Onderwijs is mensenwerk dat vraagt om inzet van alle belanghebbende en betrokkenen. Wij hopen dat alle huidige en toekomstige relaties samen met ons verder willen bouwen aan kwalitatief goed beroepsonderwijs, dat flexibel is ingericht en inspeelt op veranderingen. Onderwijs dat aansluit bij de opleidingsvraag van onze student. En onderwijs dat inspeelt op de behoeften van bedrijven en instellingen  uit onze regio.

 

Contactpersonen 

  Naam Contactgegevens
Handel Marcel Baltus 026 363 38 57
m.baltus@astrumcollege.nl
Commerciële Dienstverlening Tineke Nijhof

026 363 38 54
t.nijhof@astrumcollege.nl

Financiële & secretariële beroepen, Recht & Arbeid Wilma van der Sterren 026 363 38 52 
w.vandersterren@astrumcollege.nl
Horeca, Toerisme & Recreatie Birgit van den Dries 026 363 38 62
b.vandendries@astrumcollege.nl
Zorg & Welzijn Gerdine van Ginkel 026 363 38 56
g.vanginkel@astrumcollege.nl
Media & ICT Marc Gardien 026 363 38 33
m.gardien@astrumcollege.nl
Veiligheid Raymond Veenendaal 026 363 38 22
r.veenendaal@astrumcollege.nl
Sport Kay van Harskamp 026 362 91 52
k.vanharskamp@astrumcollege.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bij eventuele schade kunt u zich wenden tot het Servicebureau: 026 363 38 77

Buitenlandstage

Stage in het buitenland?

Altijd al gedroomd van een stage in het buitenland? Er is meer mogelijk dan je denkt. Het Astrum College werkt graag mee aan het verwezenlijken van een unieke buitenlandervaring.

Lees hier meer...

BPV-gids Astrum

BPV-gids

Deze bpv-gids is bestemd voor bedrijven en instellingen die onze studenten voorzien van een bpv-plaats.

Download gids