Stage lopen BPV

Stage lopen (bpv)

Het Astrum College bereidt haar studenten voor op een toekomstig beroep. De beroepspraktijk staat daarom in alle opleidingen centraal. Studenten volgen theorielessen, maar doen vooral veel ervaring op in de praktijk. Denk aan het uitvoeren van projecten, excursies of gastlessen en workshops door ervaren mensen uit de praktijk. Een van de belangrijkste onderdelen is de beroepspraktijkvorming (bpv). Via de knop 'DOWNLOAD GIDS' op deze pagina kan je de bpv-gids inlezen.

We werken bij het Astrum College met beroepsgericht onderwijs. In het beroepsgericht onderwijs wordt nadrukkelijk gekeken naar de competenties, een combinatie van kennis, inzicht, houding en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het beroep. Wat studenten kunnen staat centraal. Op deze manier wordt efficiënt en gericht geschoold. Dit vraagt om flexibel onderwijs en in sommige gevallen individueel maatwerk. De praktijk is binnen onze opleidingen van cruciaal belang. Dit geldt voor onze voltijdsopleidingen, de beroepsopleidende leerweg (BOL), maar zeker ook voor onze opleidingen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Binnen een BBL-opleiding is een student minimaal twintig uur in dienst van het bedrijf of de instelling en volgt daarnaast lessen bij het Astrum College.

Onderwijs is mensenwerk dat vraagt om inzet van alle belanghebbende en betrokkenen. Wij hopen dat alle huidige en toekomstige relaties samen met ons verder willen bouwen aan kwalitatief goed beroepsonderwijs, dat flexibel is ingericht en inspeelt op veranderingen. Onderwijs dat aansluit bij de opleidingsvraag van onze student. En onderwijs dat inspeelt op de behoeften van bedrijven en instellingen uit onze regio.

Contactpersonen 

  Naam Contactgegevens
Handel en Commercie Marcel Baltus 026 363 38 57
m.baltus@astrumcollege.nl
(International) Marketing &
Communication Specialist
Tineke Nijhof

026 363 38 33
t.nijhof@astrumcollege.nl

Business Services, Financiële Beroepen,
Secretariële Beroepen en Recht & Arbeid
Wilma van der Sterren 026 363 38 52 
w.vandersterren@astrumcollege.nl
Horeca, Toerisme & Recreatie Rien ter Veen 06 45 40 49 69
r.terveen@astrumcollege.nl
Zorg & Welzijn Derk Penterman 06 13 93 87 49
d.penterman@roca12.nl
  Evelyn Nispeling e.nispeling@roca12.nl
Media & ICT Marc Gardien 026 363 38 33
m.gardien@astrumcollege.nl
Veiligheid Martin Holewijn 06 46 71 82 85
m.holewijn@duloncollege.nl
Sport & Bewegen Jean-Paul Poell 06 13 32 09 28
j.poell@astrumcollege.nl
  Maria Schipper maria.schipper@roca12.nl
Servicebureau   026 363 38 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Buitenlandstage

Stage in het buitenland?

Altijd al gedroomd van een stage in het buitenland? Er is meer mogelijk dan je denkt. Het Astrum College werkt graag mee aan het verwezenlijken van een unieke buitenlandervaring.

Lees hier meer...

Bpv-gids Astrum

Bpv-gids

Deze bpv-gids is bestemd voor bedrijven en instellingen die onze studenten voorzien van een bpv-plaats.

Download gids