Begeleider specifieke doelgroepen Velp

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (BBL) - Velp

Aanmelden

Je kunt je voor het lopende schooljaar 2021-2022 nog aanmelden voor deze opleiding. Kies bij het aanmelden voor schooljaar 2021-2022 en kies het startmoment van jouw keuze.

Vanaf schooljaar 22-23 gaat deze opleiding verder onder de naam Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg

Iets voor jou?

Jij bent betrokken, integer, assertief en leidend. Je staat sterk in je schoenen, kunt goed omgaan met lastige situaties en je kunt je goed verplaatsen in een ander.

De opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen

Tijdens de opleiding leer je hulp bieden aan mensen die (tijdelijk of permanent) ondersteuning nodig hebben bij het functioneren in de samenleving. Je leert hoe je professionele hulp kunt bieden aan mensen met psychische-, psychosociale- of gedragsproblematiek. Je doet ervaring op in het begeleiden van cliënten, je leert problemen (her)kennen en gesprekken voeren. Je leert hoe je samen met de cliënt een persoonlijk plan coördineert en regisseert.

Je krijgt les in sociaal-agogische vaardigheden (veranderingsprocessen bij mensen) en ontwikkelingspsychologie. Ook vakken als persoonlijke verzorging horen bij de opleiding, net als anatomie, fysiologie en verpleegtechnische vaardigheden. In de opleiding ontwikkel je de kennis, vaardigheden en juiste beroepshouding die nodig zijn om het beroep vakkundig uit te voeren.

Daarnaast is er aandacht voor activiteiten als sport en spel, muziek, drama en beeldend vormen. Je leert vraaggericht te werken. En daarbij efficiënt, milieubewust en ergonomisch verantwoord je taken uit te voeren.

Je ontwikkelt de kennis, vaardigheden en juiste beroepshouding die nodig zijn om in een coördinerende rol je functie deskundig uit te voeren, onder andere door oplossingsgericht te leren werken. Daarbij is het belangrijk dat je feedback- en reflectievaardigheden kunt toepassen.

Jouw carrière

Met dit diploma kun jij aan de slag als persoonlijk begeleider. Je gaat mensen vanaf 18 en ouder ondersteunen met bijvoorbeeld psychische problemen of problemen op sociaal gebeid. Je begeleidt hen bij dagelijkse dingen en helpt hen op weg naar een zelfstandig leven in de maatschappij. Je kunt gaan werken in  instellingen voor wonen, dagbesteding of vrije tijd. Denk daarbij aan een zorgboerderij voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel of een woongroep voor ouderen met psycho-geriatrische problemen. Ook kun je aan de slag bij  een sociale  werkvoorziening of een huis voor dak- en thuislozen. 
Je schrijft het ondersteuningsplan en voert gesprekken met collega's en/of deskundigen. Daarin staat beschreven welke activiteiten de cliënt moet uitvoeren om zijn doelen te bereiken. Je streeft ernaar om de cliënten zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in hun eigen omgeving en als lid van de samenleving.

Doorleren?

Met dit diploma kun je doorstromen naar een hbo-opleiding Social Works, hbo psychologie of hbo Verpleegkunde.

Voor de opleidingen Begeleider Gehandicaptenzorg, Begeleider Specifieke Doelgroepen, Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg en Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen wordt het Basisdeel gezamenlijk aangeboden.

Studie in cijfers Maatschappelijke zorg BBL-4

Studie in Cijfers

In Studie in Cijfers staat informatie over jouw opleiding en de kans op een baan en stage in jouw regio, naast het landelijk gemiddelde. Samengesteld door SBB. SBB gebruikt hiervoor eigen informatie en gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de landelijke jongerenorganisatie JOB.

Studie in Cijfers Maatschappelijke zorg BBL