Buurtsportcoach (BOL) - Velp

Aanmelden

Met jouw liefde voor sporten wil jij in beweging komen én anderen in beweging brengen. Zodat jullie allemaal verder komen. Dan is deze opleiding op het Astrum College in Velp perfect voor jou. Lees hier alles over deze mbo-opleiding niveau 4.

Het maximale aantal studenten voor deze opleiding is bereikt.

Je kunt je nog wel aanmelden. Je komt dan op de wachtlijst te staan. We hanteren hierbij de volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Zodra er ruimte komt voor jou krijg je bericht en een uitnodiging voor de vaardigheid dag.

Deze opleiding heette voorheen Coördinator buurt, onderwijs en sport.

Iets voor jou als je:

✓ Enthousiast en sociaal bent        ✓ Sterk bent in organiseren en coördineren

✓ Makkelijk contact legt                 ✓ Zelfstandig én in een team goed werkt

Over de buurtsportcoach

Je start in een gemeenschappelijk basisjaar, waarin je uitgebreid kennis maakt met verschillende sporten, spelregels en doelgroepen. De focus ligt op het krachtig les en leiding geven en het creëren van een veilig sportklimaat. Je volgt zowel theorie- als praktijklessen en je staat direct al voor de groep. Ook geef je les aan basisschoolkinderen. Natuurlijk doe je dat onder begeleiding van docenten Sport en Bewegen. 

Na het eerste jaar maak je een keuze voor het verdiepende profielgedeelte Leefstijlcoach of Buurtsportcoach. Afhankelijk van jouw tempo en niveau duurt dit gedeelte 2 of 3 jaar. Als Buurtsportcoach richt jij je op het stimuleren van sport- en bewegingsactiviteiten bij verschillende doelgroepen. Tijdens de opleiding volg je ook interessante keuzedelen, van outdoor, zwemmen en ondernemerschap tot sportmassage. 

Ook loop je stage bij een sportvereniging, gemeente, school of welzijnsorganisatie waarbij jij de vaardigheden die je op school leert, direct toepast in de praktijk. Tijdens de opleiding loop je stage. In leerjaar 1 ga je veel naar school en loop je vaak 1 dag of twee halve dagen stage. In leerjaar 2 loop je 2 tot 3 dagen stage en in leerjaar 4 loopt je meer stage dan dat je op school bent. 

Jouw carrière als buurtsportcoach

Als buurtsportcoach is jouw werkterrein breed. Je gaat bijvoorbeeld aan het werk bij een buurt- of wijkorganisatie, gemeente, provinciale sportraad, buitenschoolse opvang of in het basisonderwijs als leraar ondersteuner gymnastiek. Ook kun je bij een commercieel sportbedrijf of in de gezondheidszorg aan de slag. Waar dan ook: jij geeft zelfstandig leiding aan individuele deelnemers of groepen, of in groetere organisaties aan sportleiders en begeleiders. Ook is het een goede basis voor een vervolgopleiding aan de Politieacademie.

Doorleren na je mbo niveau 4

Nadat je je diploma voor deze mbo 4-opleiding hebt behaald, kun je verder studeren op het hbo. Bijvoorbeeld de hbo-opleiding aan de academie lichamelijke opvoeding (ALO), PABO, sportkunde of Sociaal Pedagogisch Medewerker.

Waarom deze opleiding op het Astrum College?

Op het Astrum College vind je kleinschalige opleidingen waar iedereen gelijke kansen krijgt. Jij kent de docenten én de docenten kennen jou. Wij weten waar onze studenten staan. Na een opleiding Buurt, Onderwijs & Sport kom je terecht in een variërend werkterrein, of kun je doorstromen naar een vervolgopleiding. Het Astrum College maakt werk van jou. 

✓ Toegankelijkheid voor iedereen ✓ Praktijk als leeromgeving

✓ Kleinschalig met persoonlijke begeleiding ✓ Wereldwijde kansen

Aanmelden

Via de aanmeldbutton meld je je direct aan voor deze opleiding op het Astrum College.

Toelatingseisen

Je kunt je aanmelden voor een intakegesprek. Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Voor deze opleiding gelden geen specifieke sport gerelateerde eisen.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar (numerus fixus)

Voor deze opleiding is er in 2023– 2024 een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar, namelijk 58. Dit is het totaal aantal opleidingsplaatsen voor de opleidingen Sport- en bewegingsleider, Coördinator buurt, onderwijs en sport en Coördinator sport, bewegen en gezondheid. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding: wie zich het eerste aanmeldt, is als eerste aan de beurt. Daarbij is er een wachtlijst met 58 plaatsen.

Studie in Cijfers Sport en bewegen BOL-4

Studie in Cijfers

In Studie in Cijfers staat informatie over jouw opleiding en de kans op een baan en stage in jouw regio, naast het landelijk gemiddelde. Samengesteld door SBB. SBB gebruikt hiervoor eigen informatie en gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de landelijke jongerenorganisatie JOB.

Studie in Cijfers Sport en bewegen BOL

Emy en Simone Straatman vierdejaars studenten Sport & Bewegen

Emy en Simone vertellen...

"Het opzetten van een zwemlesproject in Zuid-Afrika ws voor ons zo'n unieke kans binnen de opleiding, die hebben we meteen gegrepen!"

Lees hier meer