Nieuws

Vragen over het coronavirus

03-03-2020

De verspreiding van het coronavirus roept vragen op bij medewerkers en studenten. Dat geldt vooral voor medewerkers en studenten die op stage zijn of naar het buitenland gaan. We zetten antwoorden op de meest gestelde vragen op een rijtje.

Dit bericht wordt aangepast op het moment dat er iets verandert.

Update juni 2020

Tot aan de zomervakantie zal het onderwijs voornamelijk op afstand plaatsvinden. Vanaf 15 juni zal er heel beperkt vakonderwijs op de locaties plaatsvinden. Alle scholen zijn 5 dagen per week open voor met name examinering, vaardigheidsonderwijs, ondersteuning/begeleiding studenten en Slb-gesprekken.

Wij zijn bezig met het voorbereiden van onderwijs voor het komende schooljaar. Op dit moment wachten wij op de richtlijnen van de overheid hoe om te gaan met toegestane aantallen personen in een ruimte i.v.m. de geldende 1 1/2 meter regeling en overige veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus. Zodra er meer bekend is ontvangen jullie bericht over de start van het nieuwe schooljaar. 

Wat betekent dit voor onze studenten? 

•    De docenten geven op een andere manier onderwijs; online of in een andere vorm van afstandsleren. Zijn er lessen of examens die echt niet op een afstand kunnen plaatsvinden, dan zal jouw opleiding op tijd laten weten wanneer je wordt verwacht op een van onze locaties; 
•    De stages gaan gewoon door zolang de student welkom is bij het stagebedrijf;
•    We houden onze studenten, ouders en medewerkers op de hoogte via de interne kanalen; 
•    Heb je als student vragen over de lesstof, opdrachten, examens of over ICT?  Neem dan contact op met je slb'er.

Daarnaast laten we je vast weten dat de onderwijsteams het nieuwe schooljaar al aan het voorbereiden zijn, waarin we gaan werken met onderwijs op school en onderwijs op afstand. Hoe dat er volgend jaar voor jullie uit gaat zien hoor je van je eigen onderwijsteam aan het einde van dit schooljaar. 
 

Wijzigingen examen

Het kabinet stelt dat examinering van studenten vavo, entree en mbo die dit jaar gediplomeerd kunnen worden prioriteit moet krijgen. Voor deze leerlingen en studenten wordt examinering zoveel mogelijk voortgezet. 

Zoals inmiddels bekend is de Centrale Examinering voor VO afgelast. Daar gaan de schoolexamens bepalen of een leerling in aanmerking komt voor het diploma. Het vavo-team bepaalt wanneer welke schoolexamens worden afgenomen in informeert hierover de leerlingen. Indien de richtlijnen van de RIVM het toestaan starten we vanaf 6 mei 2020.

Voor mbo studenten wordt waar noodzakelijk en mogelijk de examinering in andere vormen aangeboden. Daarbij kan gedacht worden aan mondelinge examens online, digitaal examineren, examineren op de locatie van de stageplek, op een andere locatie of in de vorm van een examineringssimulatie binnen de school. Er wordt een inventarisatie gemaakt welke studenten in aanmerking kunnen komen voor het diploma en teams werken aan alternatieve vormen van examinering. Betrokken studenten worden geïnformeerd op welke wijze zij hun examinering kunnen afronden om in aanmerking te komen voor het diploma. 

De geplande examens op afstand op de locaties van de stage (BPV) gaan gewoon door.

Tot 8 mei 2020 nemen wij de centraal schriftelijke examens voor mbo op school niet af. 

Het gaat om de volgende examens:

 • Nederlands lezen/luisteren
 • Nederlands schrijven
 • Engels lezen/luisteren
 • Engels schrijven
 • Examen rekenen

De school neemt contact met je op om de examens opnieuw in te plannen. Je krijgt via de mail een inschrijfbevestiging. De studenten die dit studiejaar gaan diplomeren, krijgen voorrang in de planning van de examens.

De examenplanning voor de studenten die dit studiejaar niet hoeven te diplomeren wordt aangepast. Een uitnodiging hiervoor volgt op een later tijdstip, mogelijk pas volgend schooljaar.

Heb je vragen over de planning van de examens? Neem dan per mail contact op met de coördinator centrale examinering van jouw locatie: 

Ede: Ilse Gerritsen, i.gerritsen@roca12.nl
Velp : Monique Jacobs, m.jacobs@roca12.nl
Veenendaal: M. Martowidjojo, m.martowidjojo@roca12.nl

Ik doe de vavo, gaan mijn examens door? 

De overheid heeft vanwege het coronavirus het besluit genomen dat de centraal schriftelijke examens van middelbare scholieren in 2020 niet doorgaan. Wat betekent dat voor jou?

 • de centraal schriftelijke examens gaan dit jaar niet door;
 • de resultaten van je schoolexamens bepalen of je geslaagd bent of niet;
 • binnenkort bepaalt de overheid de zak- en slaagregeling;
 • de schoolexamens van toetsweek een en twee hebben al plaatsgevonden; 
 • over het laatste schoolexamen worden jullie later geïnformeerd evenals over de inhaal en herkansingsmogelijkheden;
 • vanwege de maatregelen rondom het coronavirus mogen de schoolexamens niet op school plaatsvinden. Docenten zijn zich aan het beraden hoe dat op een passende manier kan gebeuren.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met je SLB’er.

  Doorstroom naar HBO

  Zit je in het laatste studiejaar en heb je door de coronacrisis je opleiding niet volledig kunnen afronden voor 1 september? Dan word je door het hbo toch toegelaten. Je krijgt tot 1 januari 2021 de tijd om je mbo-opleiding volledig af te maken. 

  Gaat mijn intakegesprek door? 

  De intakegesprekken die plaatsvinden van 19 maart tot 6 mei, krijgen bericht via de mail. De intakes zullen plaatsvinden via telefoon of een andere digitale manier. 

  De aanmelddatum voor een mbo-opleiding uitgesteld naar 1 mei

  Om als student toelatingsrecht te hebben tot een opleiding moeten studenten zich uiterlijk voor 1 mei aanmelden. De jaarlijkse aanmelding op 1 april wordt dus met een maand uitgesteld. Op deze manier krijgen instellingen de ruimte om eerst het onderwijs goed te organiseren en daarna de aanmeldprocedure en intake.

  Wat is het coronavirus? 

  In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten (hoesten en kortademigheid).  

  Wat kun je doen om het virus te voorkomen? 

  De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: 

  • Was je handen regelmatig 
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden 
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd anderhalve meter afstand (anderhalve armlengte) van elkaar 

  Ik ga op buitenlandstage. Kan ik wel gaan?

  De stages en de studiereizen naar het buitenland zijn tot juni afgezegd vanwege het gevaar van het coronavirus. Heb je daarover vragen, neem contact op met Jan van Kraaij (j.vankraaij@roca12.nl, 06-50686573) of met Yvonne Downham (y.downham@roca12.nl, 06-44182027).

  Wanneer moet ik contact opnemen met de huisarts?

  Je moet contact opnemen met je huisarts als je koorts hebt met luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) en de afgelopen twee weken in een risicogebied bent geweest en/of de afgelopen twee weken in contact bent geweest met een patiënt die is besmet met coronavirus. Klik hier voor de meest recente adviezen.

  Hoe informeren wij onze studenten en medewerkers?

  We informeren onze leerlingen/studenten en medewerkers zodra er belangrijke informatie of nieuws over het virus te melden is via de interne communicatiekanalen als intranet, internet, Sharepoint COG Vandaag en via de monitoren op de scholen. Alle studenten die op stage zijn in het buitenland, ontvangen een mail. Ook alle andere studenten, hun ouders en medewerkers zijn geïnformeerd. 

  Ziek melden studenten, leerlingen & medewerkers

  Wanneer je ziek bent, dien je je voor 8.30 uur telefonisch af te melden. Ben je nog geen 18 jaar? Dan moet een ouder of verzorger je ziek of absent melden.

  Vanwege het feit dat mensen in Nederland besmet zijn met het coronavirus kunnen er bij de ziekmelding vragen gesteld worden die verband houden met het mogelijk voorkomen van het coronavirus bij jou of in je omgeving. Wij vragen hiervoor uw begrip.

  Ik lees van alles over het virus; welke site is betrouwbaar?

  De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren over onder meer dreigingen als dit virus. De NOS is daarom een betrouwbare informatiebron. Op NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen.  

  Belangrijkste informatiebronnen: RIVM en ministerie van Buitenlandse Zaken 

  De meest actuele en landelijke beschikbare informatie over het coronavirus is te vinden op de website van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken. 

  Het RIVM geeft algemene informatie en Q&A’s op de volgende pagina’s: 

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken biedt relevante informatie voor studenten die voor stage in het buitenland verblijven, dan wel op het punt staan naar het buitenland te vertrekken. Klik hier om dit te lezen.

  Het ministerie van OCW zet de veel gestelde vragen over Corona en het onderwijs op een rijtje. Je leest ze hier
   

  Scholen tijdelijk gesloten

  Inschrijven voor vavo

  kan van 1 april tot september

  Meld je aan

  Aangepaste onderwijsvorm Dulon College

  Blended learning, ook na de zomervakantie

  Lees meer