veluwezooom_got_talent_roc_a12_social_entrepreneur_onderwijs_overheid_ondernemers

Kick-off VeluwezOOOm got talent!

23-02-2018

Afgelopen dinsdag was de kick-off van het project VeluwezOOOm got Talent in het Rhedense gemeentehuis in De Steeg. VeluwezOOOm is een samenwerking van Ondernemers, Onderwijs en Overheid (de drie O’s) en ondersteunt leerlingen en studenten om een ondernemend sociaal project in gang te zetten, een eigen onderneming te starten en/of zich als zzp-er te vestigen.

Leerlingen en studenten krijgen de kans om in beeld te komen bij onderneming, bedrijf, instituut en omwonenden. Er doen leerlingen en studenten mee van Helicon, Het Rhedens, Van Hall Larenstein, Aeres, Titus Brandsma en Astrum College.

Studenten aan de slag met ondernemerschap

Zestien studenten van zes scholen in de gemeente Rheden zijn dinsdag 20 februari gestart met het project VeluwezOOOm got talent. In zestien bijeenkomsten werken zij aan een (zelf gekozen) project voor een goed doel of een eigen onderneming. Ze worden daarbij geholpen door de gemeente Rheden en lokale ondernemers. De module wordt dinsdag 19 juni afgesloten met een zogenaamde Dragons’ Den. Iedere deelnemer krijgt twee minuten om zijn/haar project of onderneming te presenteren aan een jury. De winnaar krijgt een financiële ondersteuning om te investeren in de onderneming.

Een Triple Helix initiatief

VeluwezOOOm got talent is een van de projecten van de onlangs opgerichte Triple Helix in de gemeente Rheden. Triple Helix is een samenwerkingsverband van overheid, de gemeente Rheden, ondernemers en onderwijsinstellingen. “Met deze samenwerking zoeken we verbinding met elkaar”, legt wethouder Ronald Haverkamp uit in zijn welkomstwoord in het gemeentehuis in De Steeg. “Hier liggen veel kansen waarmee we elkaar kunnen versterken. Studenten kunnen veel opsteken van ondernemers, die op hun beurt kunnen leren van studenten.”

Ruud Peters, directeur Astrum College, is namens het Astrum College betrokken bij Triple Helix. “Dit is uniek, zes scholen die samenwerken aan een project. Op het Astrum College zijn we een groot voorstander van het promoten van ondernemerschap. Ik ben nieuwsgierig wat de studenten tijdens dit traject voor elkaar krijgen. Ik geloof sterk in het leren van elkaar.” Triple Helix is opgezet nadat de gemeente Rheden in 2016 een nieuwe economische visie presenteerde. Daarin wordt onder meer ingezet op samenwerking zodat onderwijs, ondernemers en overheid elkaar inspireren en stimuleren. Enkele projecten van Triple Helix, waarvan het logo door een student van het Astrum College is ontwikkeld, zijn inmiddels in gang gezet. Het idee voor VeluwezOOOm got talent ontstond toen lokale ondernemers met het voorstel kwamen een wedstrijd te organiseren om ondernemerschap van studenten te bevorderen. 

Marouan doet mee

Marouan is student Juridisch Medewerker bij het Astrum College is Velp en doet mee aan Veluwezooom got talent!: "Ik zie voor mezelf een toekomst op politiek en bestuurlijk vlak. Ik ben bestuurslid van D66 Gelderland en fractievolger bij onze Statenfractie. Daarnaast zit ik in de studentenraden van het Astrum College en ROC A12. Als ambassadeur van het Astrum College promoot ik de school. Een politicus is geen ondernemer, maar je krijgt wel met bedrijvigheid te maken. Daarom doe ik mee. Ik droom ook wel eens van het opzetten van een verzorgingshuis voor mensen met een islamitische achtergrond. Dan zou ik wel gaan ondernemen. Ik ben benieuwd naar 'Veluwezooom got talent'." 

VeluwezOOOm blijft op zoek naar leerlingen en studenten die het in zich hebben om al tijdens hun opleiding stappen te zetten als Social-Entrepreneur.