Hackathon Astrum College

Hackathon voor onderwijs, ondernemers en overheid door studenten Astrum College

15-04-2019

VELP/DE STEEG – Op maandag 8 april hield het Astrum College (MBO-opleiding) een Hackathon met als titel Students for Communitygoals. Ook Rhedense ondernemers en medewerkers van de gemeente Rheden deden hier aan mee.

De Hackathon duurde de hele dag en eindigde om 20.45 uur in het gemeentehuis met een aantal korte pitches. Burgemeester Carol van Eert maakte vervolgens de winnaars bekend. Het uitgangspunt van deze Hackathon was om binnen één dag een maatschappelijke vraag met een groep studenten op te pakken én te beantwoorden. Hiervoor gingen de studenten op zoek naar informatie bij diverse bronnen waaronder ook ondernemers en medewerkers van de gemeente.

Aan het einde van de dag presenteerden de groepen studenten hun antwoorden voor een jury die bestond uit leraren, ambtenaren en ondernemers. De bedoeling is dat de 5 winnende ideeën ook uitgevoerd gaan worden.

Onderwerpen die aan de orde kwamen:

 1. Hoe geven we invulling aan het thema Dieren Fietsdorp
  •    toerisme, woon-werkverkeer, schoolgaande jeugd.
  •    infrastructuur, natuur, bezienswaardigheden, routes en waypoints, etc.
  •    marketing- en communicatie, beschikbaar budget, etc.
 2. Rheden in 2030/40 co2-neutraal. Hoe gaan we dat doen? De gemeente Rheden wil in 2040 energieneutraal zijn. Hoe krijgen we het voor elkaar dat inwoners en organisaties zich daarvoor gaan inzetten. Doe onderzoek naar:
  •    Bestaande situatie, belangengroepen, kansen, mogelijkheden,
  •    Voor- en tegenstanders, politieke bereidheid
  •    Bestaande initiatieven etc.
 3. Invulling Manege De Spreng. Manege De Spreng wil een betere en bredere invulling aan de manege, zodat er een beter toekomstperspectief is. Doe onderzoek naar:
  •    Welke (on)mogelijkheden biedt het bestemmingsplan?
  •    Bestaande situatie in de manegewereld, reden van de hulpvraag,
  •    Doelgroepen, mogelijke activiteiten, recreatieve mogelijkheden
  •    Mogelijkheden binnen de zorgsector etc.
 4. Hoe verklein je de kloof tussen gemeentelijke politiek en jongeren in de Gemeente Rheden. Doe onderzoek naar:
  •    Oorzaken, landelijke trends etc.
  •    Jongerenorganisaties, opkomst bij verkiezingen per leeftijdsgroep, stemgedrag etc.
  •    Wat gebeurt er op dit moment vanuit verschillende politieke partijen, organisaties?
 5. Doe voorstellen voor bewegingsactiviteiten binnen de wijk in gemeente Rheden. Neem daarbij een bepaalde wijk als voorbeeld.
  •    Denk hierbij aan de verschillende doelgroepen en welk doel je hiermee voor ogen hebt.
  •    Onderzoek en beschrijf eerst de bestaande situatie en/of initiatieven en doe onderzoek in hoeverre hier tekortkomingen zijn.
  •    Onderzoek daarna alle mogelijke manieren van bewegingsactiviteiten per doelgroep.
Hackthon Astrum College