gemeenteraadsleden op bezoek bij astrum college.jpg

Bezoek gemeenteraadsleden aan Astrum College

23-03-2018

Het Astrum College ontving afgelopen dinsdag gemeenteraadsleden van de gemeente Rheden. De gemeenteraadsleden van verschillende politieke partijen brachten bezoek aan verschillende klassen waar ruimte was voor discussie, stellingen en om uitleg te geven wat een gemeenteraadslid allemaal doet en welke taken zij hebben. Want hoeveel tijd gaat er in zitten om raadslid te zijn en wordt er nu echt zoveel vergaderd? 

Het doel voor deze ochtend was om de studenten een goed beeld te geven wat gemeenteraadsleden doen en hen een "gezicht te geven". 

Tijdens het bezoek aan verschillende klassen werd uitgelegd wat het verschil is tussen landelijk en lokaal politiek en waarom het belangrijk is om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen te stemmen. Stellingen als 'iedere gezonde werkeloze moet aan het werk worden gezet' en 'de gemeente moet zorgen voor voldoende betaalbare huisvesting' stonden ter discussie. 

De studenten hebben een helder beeld gekregen over wat gemeenteraadsleden doen en wat hun rol in de gemeenteraad is, maar ook dat zij zelf actief een rol kunnen spelen op lokaal niveau. De gemeenteraadsleden hebben aangegeven dat jongeren moeilijk te betrekken zijn maar dat er zeker ruimte is voor jongeren. De jongste gemeenteraadslid van de gemeente Rheden is 22 jaar.