klachtenprocedure

Klachtenprocedure

De school werkt voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Mochten er zaken zijn die niet naar tevredenheid verlopen, dan horen wij dit graag. De school gebruikt uw opmerkingen graag om verbeteringen aan te brengen. Laat het ons weten met het Wat kan beter! –formulier (Print het formulier uit en verstuur dit per post aan: Servicepunt Postbus 78 6710 BB Ede).           

Wij streven er naar om, door in gesprek te gaan met de indiener, problemen en klachten op te lossen. Wanneer dit niet lukt, kent de school diverse klachtenregelingen op basis waarvan een formele klacht kan worden ingediend. Een formele klacht is een klacht die kan worden ingediend bij het College van Bestuur of een van de klachtencommissies. Ga met een klacht eerst naar degene waarop de klacht betrekking heeft. Kijk of diegene kan helpen de klacht op te lossen. Wanneer er geen antwoord naar tevredenheid komt, kun je een schriftelijke klacht richten aan de afdelingsmanager. Wanneer ook dit niet het gewenste resultaat geeft, kan een brief worden gericht aan het College van Bestuur of de Algemene Klachtencommissie. Bekijk hier de richtlijnen voor het indienen van een klacht.

     

    Handige documenten/links