Keuzedeel Helpende Plus 2+ (K0905)

Deze opleiding geeft een Helpende meer bevoegdheid en bekwaamheid om bepaalde verpleegtechnische handelingen uit te mogen voeren. Hierdoor kun je de Verzorgende ontlasten en zijn Helpenden breder inzetbaar in de zorg.

Korte omschrijving scholing

De opleiding Helpende Plus (2+) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Werken met dit keuzedeel
 • Communiceren
 • Wet- en regelgeving
 • Observatie

- Vaardigheden: ademhaling & pols tellen en temperatuur meten

 • Ziekten
 • Medicijnen
 • Wondzorg
 • Mictie
 • Rouw
 • Acute zorg
 • Theorietoets en voorbereiding op praktijkexamen
 • Praktijkexamen

Bovenstaande vaardigheden zijn op basis van de Vilans protocollen waarbij gewerkt wordt met het (digitale) lesmateriaal en oefenopdrachten die speciaal voor dit keuzedeel zijn ontwikkeld door het Consortium.

Duur

De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten van 18.15 tot 21.45 uur

Kosten

€ 975,- p.p. (incl. lesmateriaal, BTW is niet van toepassing)

Examen en certificering

Het keuzedeel Helpende Plus (2+) wordt afgesloten met een praktijkexamen waarin de deelnemer, onder begeleiding van de praktijk-/werkbegeleider van het erkend leerbedrijf, laat zien dat zij/hij zelfstandig de geleerde handelingen kan uitvoeren. Hierbij worden de protocollen (Vilans), veiligheidsregels en -voorschriften in acht genomen en de juiste materialen en middelen gebruikt. Deze opleiding levert bij voldoende resultaat het landelijk erkende certificaat keuzedeel Helpende Plus op van Astrum College (onderdeel ROC A12).

Overige informatie

Startdatum in overleg te bepalen bij minimaal 8 deelnemers. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Helpende Plus moet de deelnemer in het bezit zijn van het diploma Helpende of Dienstverlener HZW (dit dient bij aanmelding te worden overlegd) en werkzaam zijn als Helpende bij een SBB erkend leerbedrijf dat de begeleiding verzorgt op de werkplek. Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Helpende Plus moet de deelnemer in het bezit zijn van het diploma Helpende of Dienstverlener HZW (dit dient bij aanmelding te worden overlegd) en werkzaam zijn als Helpende bij een SBB erkend leerbedrijf dat de begeleiding verzorgt op de werkplek.