Jannemieke Wijgergangs

The proof of the pudding is in the eating

01-04-2016

De afgelopen periode heb ik op alle locaties van ROC A12 overleggen bijgewoond van locatiedirecteuren met zijn of haar teamleiding. Voor mij vooral bedoeld om sfeer te proeven, te kijken hoe iedereen er bij zit, energie te voelen en op inhoud - indien relevant en toegestaan :) - mee te praten.

Inspectiebezoek

Nu kwam het zo uit dat ik de gelegenheid kreeg om iets te vertellen over het aanstaande inspectiebezoek: ‘de Staat van de Instelling’. Een gewichtige zaak; eens per drie jaar komt de inspectie een uitgebreid onderzoek doen naar de kwaliteit van ons onderwijs en de examens. Voor mij niet iets waar we tegenop zien. We gaan de inspectie met open armen ontvangen en geven ze graag een kijkje in onze keuken. Als wij onze boel op orde hebben, mogen ze immers elk moment binnenkomen. En zelfs waar we de boel nog niet in orde hebben, levert het inspectiebezoek belangrijke aanknopingspunten voor de verbeteracties. Daar worden we altijd en met zijn allen beter van!

 

Kwaliteitsborging

Een belangrijk aandachtspunt uit de vorige inspectiebezoeken was dat onze kwaliteitsborging nog onvoldoende is. Maar wat is dat eigenlijk ‘kwaliteitsborging’? Een lastig begrip en niet vanzelfsprekend onderwerp van gesprek in de onderwijsteams.

 

Trots op ons onderwijs

Tijdens het overleg op de locatie Reehorsterweg in Ede formuleerde ik  kwaliteitsborging als volgt:

Wij zijn heel trots op ons onderwijs, maar… waar blijkt dat uit? Hoe leggen we dat vast? Hoe zorgen we dat positieve resultaten (als stijging diploma-rendement, terugdringing van voortijdig schoolverlaten, toenemende tevredenheid medewerkers en studenten) verankerd zijn in de organisatie? Dat deze resultaten niet alleen het gevolg zijn van enthousiasme en kunde van onze collega’s, maar ook ontstaan vanuit visie en doelbewust sturen en handelen? 

Wel, dat doen we door…de resultaten onderwerp van gesprek te maken (wat vinden we eigenlijk van de resultaten?), door verslagen te maken, door afspraken vast te leggen en er ook bij elkaar op terug te komen. Dit en meer zorgen voor borging van de kwaliteit van ons onderwijs- en  de examens. 

En waar blijkt dat de pudding nog niet goed smaakt, duiken we samen de keuken weer in….

 

Reactie toevoegen